二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 软件下载 >

国学大师3.3下载

手机app,现已上线。《国学大师》:http://m.guoxuedashi.com/app/
软件名称 软件介绍 下载地址
《国学大师》 集成古典图书2万种28万卷约24亿字,数据库大小6.5G纯文字。国学大师分为史、子、集、诗、儒、易、艺、医、丛、道、佛11大部,基本上囊括了中国常见的古代图书,是目前网上收录古典文学作品最全最多的图书集成。 下载地址
《汉字宝典》 可查15万个汉字,11种检索方式,35种工具书。 支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。支持Unicode的CJK扩展A、B、C、D、E区所有汉字。
19种工具书为:汉语大字典、汉语大词典、康熙字典、说文解字、古汉语字典、故训汇纂、说文解字诂林、古文字诂林、经籍籑诂、字形演变等。
下载地址
《诗词曲宝典》 收录先秦、汉、魏晋、南北朝、隋、唐、宋、辽、金、元、明、清等上万作家的作品30多万首诗词曲。每首诗词包括作者、年代、体裁、内容等信息;约10万首名家名篇带有详细的注释、译文、赏析。 下载地址
《四库全书》 是一套大型规模的古籍丛书,收录古典书籍1800部5万卷,分为经、史、子、集四大部,总计约4亿字。《四库全书》分为两个版本,简体有标点 1800部4亿字 大小:900M 繁体无标点版 3408部7亿字 大小:1.4G 下载地址
《汉语大词典》 收录词条64万,是目前规模最大的汉语语文工具书。每个词条都有详细的拼音和解释;可按词首、词尾、词中、词义检索。 繁简版+扫描版词条64万,网上没有这么全的。全文检索,支持反查,根据解释查词条。 下载地址
《中药大辞典》 专为中医、中药的研究者、爱好者设计,约1.2亿字;800部中医书籍、中药材1.5万余种、中药方2.5万余种。 http://pan.baidu.com/s/1eQdCV2i  密码:lloj
《新华字典 + 成语词典》 收录了GBK全部汉字20924个+汉语成语56620条。还提供了6000多个常用汉字的笔顺动画演示。 下载地址
《国学精选》 是一套中等规模的古籍丛书,经选了先秦至晚清二千多年中国文化史上具有代表性的名著240部。总计约1.2亿字。 http://pan.baidu.com/s/1i3rcu9J 密码:6xvw
《正史野史》 收录二十四史简体版+繁体版+白话版+注本+ 外加野史70部+ 资治通鉴+续资治通鉴+资治通鉴全译注本等。注本自动加色,书籍质量比较高全文可复制 http://pan.baidu.com/s/1bncvzSr  密码:q03e
《影印古籍》 28万能影印古籍可在线阅读或下载阅读。 下载地址
世界名著合集 收录400多家著名作品集;外加600多家诗歌选集。
累计收录作品上千多部。解压后2.7G。
下载地址国学迷 太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經一卷 史記别鈔二卷 愛日吟廬書畫續錄八卷 異魚圖贊補三卷閏集一卷 扁舟子雜稿不分卷 八旬萬壽盛典一百二十卷首一卷 春秋左傳補疏五卷 崇禎甲申燕都紀變實錄一卷 光緒五年己卯懋修省墓記一卷 戊笈談兵十卷首一卷 [浙江江山]連峯鄭氏宗譜□卷 歷科同登録不分卷 越中三子詩三卷 河圖著命 黎文肅公遺書 文選雙字類要三卷 寰宇貞石圖目録二卷 經制録不分卷 折底不分卷 [嘉慶]連江縣志十卷首一卷 歐陽文粹二十卷目錄一卷 聖諭廣訓(御製聖諭廣訓)一卷 [江西宜黃]藍溪黃氏續修房譜不分卷 新刻呂涇野先生校正中秘元本二十卷 經部四十二卷 重刻張鳳逵傷暑全書二卷 南岳總勝集三卷 新刻諸子纂要四卷 茶山集八卷拾遺一卷 輶軒語六卷 孟子集注七卷 北平錄一卷 陳文正公文集十三卷 韓文選二卷 拾餘四種 韓忠武王祠墓志正編六卷 合肥縣志二十四卷首一卷 [嘉靖]霍州志八卷 涉史隨筆一卷 歐洲十九世紀史不分卷 刑部迭次通行章程一卷 春星草堂集文二卷詩五卷 日本學校源流 諭俗 欽定國朝詩別裁集三十二卷 兵言一卷 巵林十卷補遺一卷 桑榆詩集三卷文集三卷 靈言蠡勺二卷 頤道堂戎後詩存十六卷 學津討原二十集一百七十三種 晝上人集十卷 道德真經集解四卷 隴首集一卷附錄一卷 女子須知 昕天論一卷 廣志二卷 錦繡萬花谷別集三十卷 集說詮真提要不分卷 秋鶴詩鈔四卷 東觀集:一卷 穆參軍集:一卷 景文詩集:一卷 伐檀集:一卷 公是集:一卷 陳副使遺藁:一卷 傳家集:一卷 文潞公集:一卷 鄱陽集:一卷 樂靜居士集:一卷 姑溪集:一卷 靑山集:一卷 倚松老人集:一卷 龍雲集:一卷 紫薇集:一卷 竹友集:一卷 棣華館小集:一卷 西渡集:一卷 竹谿集:一卷 松隱集:一卷 雅林小藁:一卷 醉軒集:一卷 傅忠肅集:一卷 華陽集:一卷 苕溪集:一卷 栟櫚集:一卷 雪溪集:一卷 網山月魚集:一卷 太倉稊米集:一卷 洺水集:一卷 漁溪詩藁:一卷 樂軒集:一卷 歸愚集:一卷 宸垣識略:[16卷] 欽定平定臺灣紀畧:平定臺灣紀畧:[卷首5卷, 65卷 無為集:一卷 平閩紀:十三卷 幸魯盛典:四〇卷 平定兩金川方畧:一三六卷, 紀畧一卷, 首卷八卷, 藝文八卷 二樓小志:[四卷], 附二樓紀略四卷 二樓紀略:四卷 默堂集:一卷 秋堂遺藁:一卷 于湖集:一卷 小山集:一卷 蠹齋鉛刀編:一卷 東湖弄珠樓志:紅蘭閣詞:六卷 ; 紅蘭閣詞三卷 雪窗小藁:一卷 臞翁集:一卷 巽齋小集:一卷 桃源洞天志 龍洲道人集:一卷 招山小集:一卷 順適堂吟藁:一卷 玉楮集:一卷 東野(山東)誌:二卷 交山平寇本末:三卷 百城煙水:九卷 兩浙勝槩圖譜 臺灣外記:三〇卷 野谷詩集:一卷 白石道人集:一卷 靜佳詩集:一卷 鷗渚微吟:一卷 翠微南征錄:一卷 秋江煙草:一卷 檜庭吟稿:一卷 盛京通志:三二卷 沃州鴈山吟:一卷 橘潭詩藁:一卷 杜淸獻集:一卷 山居存藁:一卷 方泉集:一卷 方壺存藁:一卷 雪林删餘:一卷 端平集:一卷 庸齋小集:一卷 露香拾藁:一卷 雪蓬詩藁:一卷 東齋小集:一卷 竹莊小藁:一卷 骳稾:一卷 適安藏拙餘藁:一卷 芸隱詩集:一卷 竹溪詩集:一卷 無懷小集:一卷 抱拙小藁:一卷 正定府志:五〇卷, 卷首一卷 華谷集:一卷 瓜廬集:一卷 天津府志:四〇卷 雪坡小藁:一卷 雲泉詩集:一卷 靖逸小藁:一卷 斗野支藁:一卷 永平府志:二四卷, 卷首一卷 端隱吟藁:一卷 梅屋集:一卷 永平府志:二四卷, 卷首一卷, 卷末一卷 癖齋小集:一卷 [直隸]定州志:直隸定州志:定州志:一〇卷 可齋詩藁:一卷 高陽縣志:六卷 學吟:一卷 竹所吟藁:一卷 三河縣志:十六卷, 首一卷 靈壽縣志:一〇卷, 附錄一卷 邢臺縣志:十八卷, 首一卷 野趣有聲畫:一卷 佩韋齋集:一卷 西麓詩藁:一卷 菊潭詩集:一卷 月洞吟:一卷 柳塘外集:一卷 采芝集:一卷 古梅吟藁:一卷 宋四名家詩鈔 東坡先生詩鈔:七卷 山谷先生詩鈔:七卷 石湖先生詩鈔:六卷 張氏家乘张氏家乘 史姓韻編 [64卷]史姓韵编 [64卷] 元史氏族表 [3卷]元史氏族表 [3卷] 姓氏急就篇 [2卷]姓氏急就篇 [2卷] 家寶四集 [8卷]家宝四集 [8卷] 東萊曲氏族譜东莱曲氏族谱 承興馬氏宗譜 [4卷]承兴马氏宗谱 [4卷] 顏山孫氏族譜颜山孙氏族谱 蒲氏世譜蒲氏世谱 武進莊氏增修族譜武进庄氏增修族谱 徐氏宗譜徐氏宗谱 徐氏宗譜徐氏宗谱 徐氏宗譜 [8卷]徐氏宗谱 [8卷] 臺灣百家姓考台湾百家姓考 [李西]伍門家譜[李西]伍门家谱 中華民國國軍英雄傳中华民国国军英雄传 彭氏維正祖塔誌彭氏维正祖塔志 濟陽柯蔡氏大族譜济阳柯蔡氏大族谱 龍南縣賴姓族譜龙南县赖姓族谱 陳氏族譜 : 廣東長樂遷臺陈氏族谱 : 广东长乐迁台 胡氏家牒胡氏家牒 [簡氏]洪源族譜[简氏]洪源族谱 羅氏族譜罗氏族谱 徐氏族譜 : 十三世俊玉公派下徐氏族谱 : 十三世俊玉公派下 [江氏]平和本派傳下族譜[江氏]平和本派传下族谱 徐氏家譜 : 孟選公派下徐氏家谱 : 孟选公派下 江氏族譜 : 平和系江千五公派下江氏族谱 : 平和系江千五公派下 [江氏]歷代祖宗系統略譜 : 江資蕃公房譜[江氏]历代祖宗系统略谱 : 江资蕃公房谱 南昌伍氏家譜旅臺集南昌伍氏家谱旅台集 張氏族譜张氏族谱 祭祀公業吳吉甫公派下全員系統表祭祀公业吴吉甫公派下全员系统表 新界曾氏族譜新界曾氏族谱 瓜沙曹氏年表瓜沙曹氏年表 番禺傍江羅氏族譜番禺傍江罗氏族谱 廣東省城梁氏族譜广东省城梁氏族谱 茶山鄧氏族譜 [18卷]茶山邓氏族谱 [18卷] 香港新界(新安)沙頭吳氏族譜香港新界(新安)沙头吴氏族谱 杯澳何氏族譜杯澳何氏族谱 華氏譜略华氏谱略 隴西李氏族譜陇西李氏族谱 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。[email protected]

ICP证:鲁ICP备19060063号
注册会员即送28元彩金 什么是股票指数套利交易 资产管理公司私募证券投资基金 股票配资平台推广 河北十一选五一定牛预测 华讯配资 山西快乐10分口诀 蓝筹权重股有哪些股票 十一选五浙江十一选 今天沪市股票指数 秒秒彩票网站 体彩36选7公式技巧 棋牌彩票官方网站 排列五走势图连线坐标 北京pk10全天一期计划 体彩七位数怎么玩 新研股份股票