二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:?

?汉字
拼音:xié 四角码:40806
部首:貝 总笔画:13 部首外:6
98五笔:eeem 86五笔:lllm 郑码:ymyl
统一码A:4771 仓颉:ksksc 笔顺:5353532511134

「?」基本解释

?xié 《玉篇》音協。 财。《玉篇·貝部》:“?,財也。”

「?」 在工具书中的解释

工具书 影印版 备注 文字版
中华字海 第1392页  第32字
汉语大字典 第3881页 第12字 第7卷
汉语大词典 --
现代汉语词典 --
新华字典 --
字 源 --
中华大字典 第2186页  第8字
康熙字典 (内府) 第2891页 第1字 文字版
康熙字典 (同文) 第1208页 第9字 文字版
康熙字典 (标点) 第1184页 第23字
异体字 详情
说文解字注 --
说文解字 (陈刻本) --
说文解字 (孙刻本) --
说文解字 (日藏本) --
说文解字 (汲古阁) --
说文系传 --
说文解字句读 --
说文解字义证 --
说文解字今释 --
汉字源流字典 --
王力古汉语字典 --
故训汇纂 --
经籍籑诂 第10118页 入聲,十七洽(韻目第10088頁)
文字版
古文字诂林 --
说文解字诂林 --


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

国学迷 相宅全書一卷 蘭亭博議一卷 整菴先生存稿二十卷 牧豎閒談 修設瑜伽集要施食壇儀一卷 傷寒論條辨八卷或問一卷本草鈔一卷痙書一卷 曇無德律部雜羯磨一卷 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品一卷 南蘭陵孫尙書大全文集七十卷 哲匠金桴五卷 叔孫通漢禮器制度一卷 國朝春曹題名二卷春曹儀式一卷 梧溪集七卷 小放牛(京班新調) 攝生衆妙方(攝生衆玅方)十一卷 香宇集三十四卷 廣百論釋論十卷 [咸淳]臨安志抄不分卷 延秋室詩稿一卷 顯考靄山府君(李宗沅)行述一卷 橫渠正蒙八卷 明散曲家馮惟敏年表一卷 科舉一卷 掾曹名臣錄一卷 同治四年乙丑補行咸豐十一年辛酉科並同治元年壬戌恩科浙江鄉試硃卷一卷 硯溪先生遺稿二卷 陽宅撮要(陽宅撮要摘錄)二卷 質神錄一卷續錄一卷 唐寫本說文解字木部箋異(倣唐寫本說文解字木部箋異)一卷 禹貢一卷 鬻子一卷 芥滄館詩八卷 譚子化書六卷 渭厓疏要二卷 見聞紀訓 古今風謠一卷 診家正眼二卷 十八家詩鈔不分卷 赤水玄珠三十卷醫旨緒餘二卷醫案五卷 音學五書 董膠西集一卷 潘履武先生家傳 陽山誌三卷 周易通義十六卷 彤芬室文一卷 風流棒二卷 河南程氏粹言二卷 陰持入經二卷 寇忠愍公詩集六卷 崔氏六種二十三卷 歸震川先生全集(文集三十卷補編一卷別集十卷附錄一卷補刊八卷) 蒲江詞一卷 [湖北武昌]趙氏宗譜不分卷 讀杜心解六卷、首二卷 龍燈賺二卷 尚書駢枝一卷 北戶錄一卷 春秋列國讀法一卷 錢啓新集 深柳堂詩經人物考一卷 黄琢山房集:十卷 宣化縣志:三〇卷 笠亭詩集:十二卷 寧晋縣志:一〇卷 自怡小草:四卷 迂松閣詩鈔:十二卷 石帆詩鈔:十卷 野菴詩鈔:四卷 復初齋時文:帖經舉隅:不分卷 ; 帖經舉隅三卷 陶人心語:六卷 循陔文集:不分卷 竹葉庵文集:三三卷 響泉集:二八卷 梅軒遺草:一卷 戴東原集:12卷 樂善堂全集定本:樂善堂全集:三十卷 銅鼓書堂遺稿:三十二卷 梅崖居士文集:梅崖居士全集:三十卷 ; 梅崖居士外集:八卷 御製詩初集:[44卷 侜浦詩鈔:絅園遺稾:二卷, 補遺, 附絅園遺稾 凝齋先生遺集:八卷 静廉齋詩集:二四卷 撫雲集:九卷 御製詩集:初集四四卷, 目錄四卷, 二集九十卷, 目錄十卷, 三集一〇〇卷, 目錄十二卷 沙河縣志:一〇卷, 卷首末各一卷 御製文集:初集三〇卷, 目錄二卷 ; 二集四四卷, 目錄二卷 滿城縣志:十二卷 一詠軒詩草:二卷 通州志:一〇卷, 卷末一卷 瓠息齋前集:二二卷 矕文書屋集畧:八卷 織雲樓詩:織雲樓集:八卷, 附鈔一卷 敬恕堂詩鈔:九卷 普陽琴餘艸:五卷 柘坡居士集:柘坡居士詩集:十二卷 緝齋文集:八卷, 首一卷 林青山先生文集:十三卷, 附錄一卷 泊鷗山房集:三八卷 繩庵內集:一六卷, 外集八卷 玉芝堂文集:玉芝堂詩集:六卷, 詩集三卷 介石堂集:介石堂文集:古文十卷 小停雲詩集:五卷 六湖先生遺集:十卷 白蒓詩集:十六卷, 附當代諸公酬贈之作一卷 吾友于齋詩鈔:十二卷 一幅集:十八卷 迂齋學古編:四卷 薊州(河北)志:八卷 博野縣(河北)志:八卷 東明縣(河北)志:八卷 井陘縣(河北)志:八卷 束鹿縣(直隸)志:一二卷 永年縣(河北)志:四四卷, 卷首一卷 安平縣(河北)志:十卷 定興縣(河北)志:十二卷 淶水縣(河北)志:八卷, 首末各一卷 (直隸)深州志:八卷 (直隸)深州總志:二十卷 深澤縣志:一二卷 柏鄉縣(河北)志:十卷, 卷首一卷 雄縣(河北)志:三卷 南宮縣(河北)志:十二卷 成安縣(河北)志:十二卷 故城縣(河北)志:六卷 曲周縣(河北)志:十九卷 肅甯縣(直隸)志:一〇卷 東光縣(河北)志:八卷 詞律:萬氏詞律:二十卷 稽古齋全集:八卷 詞苑英華:[七種四十三卷] 學福齋集:學福齋詩文合集:學福齋文集:二十卷 ; 學福齋詩集:三十七卷 南華山人詩鈔:南華詩鈔:南華山房詩鈔:賜詩賡和集:一六卷 ; 賜詩賡和集六卷, 首一卷 道腴堂詩編:三〇卷 葉鶴塗文集:二卷 海珊詩鈔:明史雜詠:十一卷, 補遺二卷 ; 明史雜詠四卷 弢甫五嶽集:五嶽集:洞庭集:閩嶠集:[二〇卷] ; 洞庭集二卷 ; 閩嶠集二卷 紫瓊巖詩鈔:三卷 半野居士詩集:十四卷 蔗塘未定稿:蔗塘外集:押簾詞:[八]卷 ; 押簾詞一卷 ; 蔗塘外集[八]卷 蔗塘未定稿, v.5 only:蔗塘外集, v.5 only:押簾詞, v.5 only:[八]卷 ; 押簾詞一卷 ; 蔗塘外集[八]卷 丁辛老屋集:十二卷 蘭韻堂詩集:蘭韻堂文集:御覽集:經進文稾:西清筆記:十二卷, 續一卷; 文集五卷, 文續一卷; 御覽集(詩)六卷; 經進文稾二卷; 西清筆記二卷 五硯齋詩鈔:五硯齋文鈔:寄傲軒讀書隨筆, 續筆, 三筆:二〇卷 ; 文鈔十卷 ; 附 寄傲軒讀書隨筆十卷, 續筆六卷, 三筆六卷 漱石詩鈔:七卷 百一草堂附刻:臨川初刻, 二刻:初編二卷, 二編二卷 日課詩稿:不分卷 紅鵝館詩選:鳳山集:鳳山集二卷 清素堂詩集:九卷, 文集八卷 獨學廬初稿:獨學廬二稿:獨學廬三稿:獨學廬四稿:四卷, 二稿三卷, 附 花間樂府一卷, 三稿六卷, 四稿四卷 石經閣文初集:穜芸仙舘詞:釣船笛譜:月湖秋瑟:八卷, 附 穜芸仙舘詞二卷, 釣船笛譜一卷, 月湖秋瑟二卷 中州仕學編:十二卷 花菴絶妙詞選:中興以來絶妙詞選:十卷 ; 中興以來絶妙詞選十卷 草堂詩餘:四卷 花間集:十卷 尊前集:二卷 詞林萬選:四卷 詩餘圖譜:三卷 嘯餘譜:瑞凝堂重訂嘯餘譜:十一卷 清綺軒詞選:歷朝詞選:十三卷 記紅集:四卷 詞綜:三六卷 御選歷代詩餘:一百二十卷 山海經廣註:增補繪像山海經廣註:十八卷, 圖五卷 瑤華集:[22卷 獨學廬初稿:獨學廬二稿:讀左巵言:漢書刊誤:[十三卷], 二稿[九卷] 異方便淨土傳燈歸元鏡:歸元鏡:淨土傳燈歸元鏡:二卷 異方便淨土傳燈歸元鏡:歸元鏡:淨土傳燈歸元鏡:二卷 陳檢討填詞圖:迦陵先生填詞圖題詞:陳迦陵填詞圖題詠:附題詞 綴白裘新集合編:六集 順天府覇州賦役冊 清太祖高皇帝聖訓 ; 清太宗文皇帝聖訓 ; 清世祖章皇帝聖訓:清太宗文皇帝聖訓:清世祖章皇帝聖訓 太祖高皇帝聖訓:四卷 太宗文皇帝聖訓:六卷 世祖章皇帝聖訓:六卷 聖諭像解:二〇卷 勸善金科:二〇卷, 二四〇齣, 卷首一卷 擁雙艶三種:六卷 風流棒傳奇:二卷, 二六齣 念八翻傳奇:二卷, 二八齣 空青石傳奇:二卷, 二九齣 [江氏]族譜[江氏]族谱 莊氏族譜庄氏族谱 王氏族譜王氏族谱 自治與時人自治与时人 自由中國實業名人傳自由中国实业名人传 高雄市忠烈祠奉祀烈士專輯 : 臺海戰役烈士高雄市忠烈祠奉祀烈士专辑 : 台海战役烈士 廖氏族譜廖氏族谱 陳氏家譜陈氏家谱 [陳氏家譜][陈氏家谱] [劉氏家譜][刘氏家谱] 林氏族譜林氏族谱 張氏家譜略述张氏家谱略述 [唐氏族譜][唐氏族谱] 譚氏族譜谭氏族谱 [蔡氏族譜][蔡氏族谱] [郭氏家譜][郭氏家谱] [許氏族譜][许氏族谱] 陳氏族譜陈氏族谱 林氏族譜林氏族谱 譚氏族譜谭氏族谱 王姓族祖譜王姓族祖谱 [朱氏家譜][朱氏家谱] [陳氏]家譜[陈氏]家谱 [孫氏家譜][孙氏家谱] [雷氏家譜][雷氏家谱] [陳氏]族譜[陈氏]族谱 黃公含生族下家譜黄公含生族下家谱 何氏族譜何氏族谱 羅氏族譜罗氏族谱 戶長資料卡 : 臺灣嘉義中埔鄉和美村1-29鄰户长资料卡 : 台湾嘉义中埔乡和美村1-29邻 六堆客家鄉土誌六堆客家乡土志 [邱姓族譜][邱姓族谱] 邱姓族譜簿邱姓族谱簿 祭祀公業李添淑派下全員系統表祭祀公业李添淑派下全员系统表 張姓家譜张姓家谱 [夏氏族譜][夏氏族谱] [鍾氏]族譜[钟氏]族谱 世界鄧氏宗親總會會刊世界邓氏宗亲总会会刊 屏東縣長治鄉鄉誌屏东县长治乡乡志 清河堂張氏族譜清河堂张氏族谱 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。[email protected]

ICP证:鲁ICP备19060063号
注册会员即送28元彩金 pk10怎么判断冷热码 广西福彩快乐双彩走势图 极速时时彩开奖结果 吉林11选5走势 山西11选5任选五推荐号 云南快乐十分在线投注 中彩网app下载 山西11选5前三直遗漏数据 陕西十一选五分布走势图 如何收集股票数据 90后小伙分析股票被质疑分析2019股票 南粤风采好彩一开奖查询 股票实时行情软件 福建体彩36选7规则 云南福彩快乐10分走势 澳洲幸运10官网真实吗